QR-Code dieser Seite

Language Change

เลขประจำตัวซอฟท์แวร์เฮาส์ ลำดับที่ ๐๕๓๙
Software House Registration No. 0539 (By Thai Revenue Department)

ERP ซอฟต์แวร์ขจัดปัญหาในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพให้ SMEs

บริษัท พิชญโซลูชั่น ได้รับเชิญจากรายการ SME Smart Service และ Smart SME TV โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย มาแบ่งปันความรู้ให้กับ SME ในการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร

ที่มา : SME Smart Service

การบริหารเจ้าหนี้ เพื่อกระแสเงินสดของกิจการ 

เทคนิคสำคัญเกี่ยวกับการบริหารเจ้าหนี้เพื่อการบริหารเงินสดให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มีดังนี้

1.ตั้งนโยบายการชำระหนี้และการจัดเก็บหนี้ให้ชัดเจน เช่นชำระหนี้ภายใน 45 วัน และจัดเก็บหนี้ให้ได้ภายใน 30 วันเป็นต้น แม้ว่าอาจทำไม่ได้ตามนโยบายทุกครั้ง แต่จะทำให้กิจการเดินไปได้อย่างมีเป้าหมาย และสามารถอธิบายและหาสาเหตุได้ง่ายเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดขึ้นมา

2.จัดทำระบบเอกสาร หรือการบันทึกการซื้อขายเงินเชื่อให้เป็นกิจจะลักษณะ มีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็น เช่น วันที่รับบิล วันครบกำหนดชำระ จำนวนสินค้า จำนวนเงิน ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประกอบเพื่อให้การทำแผนการชำระเงินรายเดือนเป็นไปโดยง่าย

3.กำหนดความสำคัญก่อนหลังสำหรับสินค้า/วัตถุดิบ ทั้งนี้เนื่องจากสินค้า/วัตถุดิบแต่ละรายการจะมีความสำคัญต่อกิจการต่างกัน ซึ่งจะทำให้เราเกิดอำนาจการต่อรองกับผู้ขายต่างกันออกไปด้วย การจัดลำดับความสำคัญจะทำให้เรามีแนวทางต่อรองซื้อขายกับผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการตัดสินใจซื้อในจำนวนที่เหมาะสมด้วย เพื่อไม่ให้เกิดภาระในการจัดเก็บสินค้า/วัตถุดิบ มากเกินไป

4.ชำระหนี้ให้ตรงเวลา เป็นการสร้างเครดิตทางการค้า ซึ่งอาจนำไปสู่การต่อรองระยะเวลาการชำระเงินที่ยาวออกไปได้มากขึ้น

5.ตรวจสอบความแม่นยำของแผนการชำระเงินเป็นระยะๆ หากกิจการไม่สามารถเดินไปตามแผนการชำระเงินที่ทำไว้ ก็จะเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้ากับเจ้าของกิจการได้ว่าอาจเริ่มมีปัญหาต้องรีบไปตรวจสอบหาสาเหตุก่อนที่จะสายเกินไป

นอกจากนี้ยังมีข้อควรคำนึงอื่นๆ ที่จะช่วยทำให้สถานะเงินสดของกิจการเป็นไปอย่างมั่นคงและแข็งแรง อีก คือ

 -ใช้การค้าแบบบาร์เตอร์เทรด คือการแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการ ระหว่างคู่ค้า จะช่วยให้ไม่ต้องใช้เงินสด

 -ลดค่าใช้จ่าย/ค่าโสหุ้ยต่างๆ

 -สำรวจการรั่วไหลของเงินสดออกากกิจการ รวมไปถึงการสูญหาย การเสียหาย และการลักขโมยของพนักงาน

 -หากมีเงินสดมาก ควรนำไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนที่มากกว่าการได้ดอกเบี้ยจากธนาคาร เป็นโอกาสที่จะขยายกิจการออกไปได้ดียิ่งขึ้น

ทักษะต่างๆ เหล่านี้ หากได้นำไปปฏิบัติและบริหารให้เกิดประสิทธิผล จะทำให้หลีกเลี่ยงสภาวะเงินสดขาดมือได้อย่างแน่นอน

ที่มา : www.sarinaccount.com

 

Share
1 - Pichaya Solution Logo 

© Copyright by Pichaya Solution Co., Ltd.
Tel. 02-286-7862, 092-269-4470 (Sale), 086-328-1081 (Support)
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.