ผลิตภัณฑ์แพร์

เพื่อธุรกิจภาคการผลิต และ ธุรกิจภาคการค้า

PEAR Extended Enterprise Resource Planning

เป็นนวัตกรรมด้านซอฟท์แวร์ สำหรับโรงงานไทยและอาเซียน เป็นระบบบริหารโรงงานที่เป็นมากกว่า ERP ทั่วไป มีความยืดหยุ่นสูง ครอบคลุมงานในส่วนต่างๆ ของโรงงาน ทั้ง MRP (Material Requirement Planning), MRPII (Manufacturing Resource Planning) รวมไปถึงระบบบัญชีต้นทุน การเงิน บัญชีแยกประเภท บนระบบเดียว จุดเด่นของโปรแกรม คือ PEAR X-ERP เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งมีการพัฒนาไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ทางเราสามารถปรับเปลี่ยนหรือเขียนส่วนเพิ่มเติมให้กับคุณได้ตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานจริงของแต่ละธุรกิจผลิต มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหารในรูปแบบ Interactive Dashboard ในระบบเดียว เป็นระบบที่ทำให้ผู้บริหาร เห็นภาพใหญ่ของธุรกิจในหลากหลายมุมมองในรูปแบบกราฟฟิก ซึ่งเป็นความสามารถที่ แม้แต่ระบบ ERP ต่างประเทศราคาแพง ยังต้องซื้อเพิ่มเติม และ มีระบบ Import-Export เอกสารสำคัญหลายประเภท เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับ ระบบภายนอกอื่นๆ

 

PEAR Manufacturing & Warehouse Management

เป็น Software นวัตกรรมใหม่ ที่พัฒนามาเพื่ออุตสาหกรรมไทย และอาเซียน ซึ่งต้องการความยืดหยุ่นสูง แต่ยังรัดกุม เป็นระบบบริหารการผลิตสำหรับโรงงาน ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นงานของการผลิต และงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในแง่ของ MRP (Material Requirement Planning) และ MRPII (Manufacturing Resource Planning) ไม่ว่าจะเป็น การจัดการ Sale Order, BOM, Purchase Order, Stock Management, Capacity and Scheduling , Machine Maintenance และในแง่ของ Costing หรือต้นทุนการผลิต รวมถึงยังสามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมบัญชีชั้นนำได้ จุดเด่นของโปรแกรม คือ PEAR MWM เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งมีการพัฒนาไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ทางเราสามารถปรับเปลี่ยนหรือเขียนส่วนเพิ่มเติมให้กับคุณได้ตามความต้อง การ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานจริงของแต่ละธุรกิจผลิต

 

PEAR Smart Enterprise Resource Planning

เป็นระบบบริหารธุรกิจที่เป็นมากกว่า ERP ทั่วไป เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป มีความยืดหยุ่นสูง ครอบคลุมงานในส่วนต่างๆ ของธุรกิจ ตั้งแต่ ด้านจัดซื้อ, ขาย, สต็อก, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, เช็ค, ภาษี, บัญชีแยกประเภท โดยมีจุดเด่นของโปรแกรม ได้แก่ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหารในรูปแบบ Interactive Dashboard, ระบบ Import-Export เอกสารสำคัญหลายประเภท และ รองรับการ Customize เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานจริงของแต่ละธุรกิจ

 

PEAR Manufacturing Lite

เป็น Software นวัตกรรมใหม่ ที่พัฒนามาเพื่ออุตสาหกรรมไทย มีความยืดหยุ่นสูง เป็นโปรแกรมการผลิต ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นงานของการผลิต และงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในแง่ของ MRP (Material Requirement Planning) และ MRPII (Manufacturing Resource Planning) ไม่ว่าจะเป็น การจัดการ Sale Order, BOM, Purchase Order, Stock Management, Capacity and Scheduling และในแง่ของ Costing หรือต้นทุนการผลิต รวมถึงยังสามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมบัญชีชั้นนำได้ จุดเด่นของโปรแกรม คือ PEAR M-LITE เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งมีการพัฒนาไว้เรียบร้อยแล้ว

 

PEAR Accounting Lite

เป็นระบบบริหารธุรกิจที่เป็นมากกว่า ERP ทั่วไป เหมาะกับภาคธุรกิจทั่วๆไป ที่กำลังเริ่มต้นมองหาระบบ ERP มาใช้ในองค์กร หรือ เคยใช้ระบบบัญชีขนาดเล็ก และต้องการเปลี่ยนมาใช้ ERP ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้น ระบบนี้มีความยืดหยุ่นสูง ครอบคลุมงานในส่วนต่างๆ ของธุรกิจ ตั้งแต่ ด้านจัดซื้อ, ขาย, สต็อก, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, เช็ค, ภาษี, บัญชีแยกประเภท โดยมีจุดเด่นของโปรแกรม ได้แก่ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหารในรูปแบบ Pivot และกราฟฟิค ทุกระบบสามารถ Export เป็นรายงานได้รูปแบบไม่จำกัด เพื่อวิเคราะห์ต่อ ระบบ Export เอกสารสำคัญหลายประเภท เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับ ระบบภายนอกอื่นๆOUR REFERENCE SITE

© 2017 PICHAYA SOLUTION CO., Ltd. All Rights Reserved.