Pichaya Solution
ผู้ให้บริการ มากกว่า 10 ปี แห่งการวางระบบ ERP
Pichaya Solution
ผู้ให้บริการ มากกว่า 10 ปี แห่งการวางระบบ ERP
ผู้ให้บริการ มากกว่า 10 ปี แห่งการวางระบบ ERP
ผู้ให้บริการ มากกว่า 10 ปี แห่งการวางระบบ ERP
Pichaya Solution
Pichaya Solution Co., Ltd.
Pichaya Solution Co., Ltd.
Pichaya Solution Co., Ltd.

We provide ERP solution covering Accounting, Financial, Distribution, Manufacturing, Business Intelligence, etc.
Pichaya Solution Co., Ltd.

We provide ERP solution covering Accounting, Financial, Distribution, Manufacturing, Business Intelligence, etc.
Slider

PEAR Smart Enterprise Resource Planning

PEAR Smart ERP เป็นมากกว่า ERP ทั่วไป ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง ครอบคลุมงานในส่วนต่างๆ ของธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหารในรูปแบบ Interactive Dashboard ได้ นอกจากนี้ยังเป็นระบบที่ทำให้ผู้บริหารเห็นภาพใหญ่ของธุรกิจในหลากหลายมุมมองด้วยรูปแบบกราฟฟิก รวมถึงการ Import-Export เอกสารสำคัญหลายประเภท เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบภายนอกอื่นๆ รองรับการ Customize เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการทำงานจริงของแต่ละธุรกิจ

 

 • การบริหารการจัดซื้อ Purchasing System
 • การบริหารการขาย Sales System
 • การบริหารคลังสินค้า / วัตถุดิบ Inventory Control System
 • การเงินระบบเจ้าหนี้ Account Payable System
 • การเงินระบบลูกหนี้ Account Receivable System
 • การเงินระบบเช็คธนาคาร Cheque & Banking System
 • ระบบบัญชีแยกประเภท General Ledger
 • ระบบสินทรัพย์ Fixed Asset
 • ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม/หัก ณ ที่จ่าย Tax & Withholding Tax
 • ระบบวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร Interactive Dashboard System
 • นำข้อมูลออกมาใช้งานได้แบบง่าย ๆ รองรับการออกแบบรายงานวิเคราะห์ได้ไม่จำกัด ผู้ใช้งานสามารถออกแบบด้วยตัวเองได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว
 • เชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ แบบง่ายๆ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับซอฟท์แวร์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการขายหน้าร้าน ข้อมูลใบสั่งซื้อ ข้อมูลจากเครื่องชั่ง และข้อมูลอื่นๆ เพื่อลดปัญหาการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ช่วยลดเวลาการทำงาน
 • ช่วยการสั่งซื้อให้เป็นเรื่องง่ายๆ มีระบบช่วยเปิดใบขอซื้อ และใบสั่งซื้อสินค้า/วัตถุดิบ ที่รองรับทั้งกรณีธุรกิจซื้อมาขายไป หรือโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ เมื่อมีจำนวนรายการที่ต้องสั่งมากๆ ให้ถูกต้องทั้งปริมาณ และกำหนดการรับสินค้า
 • เพิ่มวิสัยทัศน์การบริหารแบบง่ายๆ มีระบบ Interactive Dashboard สำหรับผู้บริหาร วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมกันหลายมิติไม่ว่าจะเป็นส่วนแบ่งการตลาด ยอดขายตามลักษณะสินค้า ความสามารถทีมขาย ฯลฯ เพิ่มมุมมองให้กับผู้บริหารก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญ
 • ประมาณการสต็อกแบบล่วงหน้าได้ง่ายๆ ระบบมีรายงานประมาณการสต็อกล่วงหน้า โดยนำข้อมูลจากเอกสารการสั่งซื้อ แผนการขาย แผนการผลิต ฯลฯ ทำให้เห็นข้อมูลสต็อกระดับวันล่วงหน้า เพื่อป้องกันรายการสินค้าขาดแคลนรวมถึงรับมือได้ทันท่วงที หากสินค้า/วัตถุดิบ มีแนวโน้มที่จะขาดแคลน
 • จองรายการสต็อกแบบง่ายๆ รองรับการจองสินค้า/วัตถุดิบในสต็อกป้องกันการนำไปขาย หรือเบิกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการเอกสารแบบง่ายๆ รองรับ QR Code สำหรับการจัดการเอกสารไม่ว่าจะค้นหา เพิ่ม ตัดสต็อก ตรวจเช็คสินค้า ฯลฯ เพิ่มความสะดวกในการใช้งานเอกสาร


OUR REFERENCE SITE

Copyright © Pichaya Solution 2018. All Rights Reserved.