QR-Code dieser Seite

Language Change

เลขประจำตัวซอฟท์แวร์เฮาส์ ลำดับที่ ๐๕๓๙
Software House Registration No. 0539 (By Thai Revenue Department)

ERP ซอฟต์แวร์ขจัดปัญหาในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพให้ SMEs

บริษัท พิชญโซลูชั่น ได้รับเชิญจากรายการ SME Smart Service และ Smart SME TV โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย มาแบ่งปันความรู้ให้กับ SME ในการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร

ที่มา : SME Smart Service

Solution ทั่วไปนี้ เป็น Solution สำหรับลักษณะงานทั่ว ๆ ไป ที่สอดคล้องกับ ธุรกิจ, อุตสาหกรรม, องค์กร ทั้งเอกชน และ ราชการ ซึ่ง มีลักษณะร่วมของ บทบาท/หน้าที่ภายในองค์กร ที่คล้ายๆ กัน ดังจำแนกได้ต่อไปนี้ 

PEAR Manufacturing & Warehouse Management
ERP Solution for ASEAN Factory

PEAR MWM เป็น Software นวัตกรรมใหม่ ที่พัฒนามาเพื่ออุตสาหกรรมไทย และอาเซียน ซึ่งต้องการความยืดหยุ่นสูง แต่ยังรัดกุม เป็นระบบบริหารการผลิตสำหรับโรงงาน ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นงานของการผลิต และงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในแง่ของ MRP (Material Requirement Planning) และ MRPII (Manufacturing Resource Planning) ไม่ว่าจะเป็น การจัดการ Sale Order, BOM, Purchase Order, Stock Management, Capacity and Scheduling , Machine Maintenance และในแง่ของ Costing หรือต้นทุนการผลิต รวมถึงยังสามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมบัญชีชั้นนำได้ จุดเด่นของโปรแกรม คือ PEAR MWM เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งมีการพัฒนาไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ทางเราสามารถปรับเปลี่ยนหรือเขียนส่วนเพิ่มเติมให้กับคุณได้ตามความต้อง การ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานจริงของแต่ละธุรกิจผลิต

อ่านเพิ่มเติม: ERP สำหรับส่วนโรงงานทั้งหมด

ERP Extension: การเข้าถึงรายงานบนระบบ ERP MRP และ ระบบบัญชี ผ่าน Internet

โดยทั่วไประบบ ERP MRP หรือ ระบบบัญชี ถูกออกแบบในลักษณะของ Client/Server ซึ่งมีข้อดีในด้านของความปลอดภัย และทำให้รองรับ Client จำนวนมากโดยไม่จำเป็นต้องใช้ Server ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาก เมื่อเทียบกับรูปแบบอื่น นอกจากนี้ยังมีข้อดีในแง่ของความปลอดภัย จากบุคคลภายนอก ป้องกันการบันทึกข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลจาก บุคคลไม่พึงประสงค์ได้ง่ายกว่า

Solution นี้เป็นการออกรายงานผ่าน Website ซึ่งทำให้เกิดความคล่องตัว คือ บุคคลที่เข้าถึงข้อมูลไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมระบบ ERP MRP หรือ ระบบบัญชี ไว้ที่เครื่องของตัวเอง รวมทั้งยังสามารถเปิดช่องให้บุคคลที่อยู่ข้างนอก เช่น คู่ค้า, พนักงานขายที่ต้องเดินทางบ่อยๆ, ผู้บริหารที่ต้องไปประชุมนอกสถานที่อยู่เสมอ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ โดยยังคงระบบรักษาความปลอดภัย คือ หากไม่มี password ก็จะไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้ และ จำกัดให้บุคคลต่างๆ เข้าถึงรายงานได้จำกัดตามสิทธิ์ของตน

จะคล่องตัวกว่าไหม หากเราสามารถอนุญาตให้ ......

อ่านเพิ่มเติม: ERP Extension: การเข้าถึงรายงานผ่าน Internet

1 - Pichaya Solution Logo 

© Copyright by Pichaya Solution Co., Ltd.
Tel. 02-286-7862, 092-269-4470 (Sale), 086-328-1081 (Support)
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.