QR-Code dieser Seite

Language Change

เลขประจำตัวซอฟท์แวร์เฮาส์ ลำดับที่ ๐๕๓๙
Software House Registration No. 0539 (By Thai Revenue Department)

ERP ซอฟต์แวร์ขจัดปัญหาในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพให้ SMEs

บริษัท พิชญโซลูชั่น ได้รับเชิญจากรายการ SME Smart Service และ Smart SME TV โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย มาแบ่งปันความรู้ให้กับ SME ในการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร

ที่มา : SME Smart Service

ในยุคนี้ ทำไม เครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อการซื้อ/ขาย ในภาคธุรกิจ จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับระบบบัญชี/ERP ขององค์กร

 

มีธุรกิจหลายประเภท ที่มีการใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก ในกระบวนการซื้อ, ขายให้กับคู่ค้า  ตั้งแต่ ร้านค้าในตลาด ที่พ่อค้า แม่ค้า อ่านตาชั่ง ก่อนคิดเงินกับลูกค้า ไปถึง ธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ เช่น โรงสีข้าว, ลานมัน , ลานรับซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตร, โรงโม่หิน ฯลฯ ที่มีการใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก ในการบันทึกซื้อ-ขาย ด้วยคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะพิมพ์ตั๋วชั่ง กำกับการซื้อ/ขาย ครั้งนั้น ให้กับคู่ค้า

 

ในอดีต เมื่อชั่งน้ำหนัก แล้ว ก็ใช้ "สายตา" อ่านค่าตัวเลขก่อนจะคิดคำนวณเงิน ที่จะต้องใช้ในการซื้อ/ขาย ครั้งนั้น ซึ่งปัจจุบันก็ยังทำเช่นนั้นอยู่ สำหรับ การซื้อขายในร้านค้าขนาดเล็ก  หรือ ตลาดสด  ต่อมาถึงยุคเครื่องชั่ง mechanic ก็สามารถบันทึกค่าน้ำหนักลงบนกระดาษในลักษณะของการปั๊มแบบ Punching คล้ายๆระบบการพิมพ์ดีด แล้วผู้ใช้งานเอากระดาษที่ถูกพิมพ์ค่าน้ำหนัก ไปกรอกรายละเอียด สินค้า ชื่อคู่ค้า ราคาต่างๆ ด้วยมือ ซึ่งเรียกว่า "บัตรชั่ง" หรือ "ตั๋วชั่ง"

ต่อมา เมื่อถึงยุคสมัยที่มีคอมพิวเตอร์แล้ว เครื่องชั่งน้ำหนัก ก็มีวิวัฒนาการ ตรงที่สามารถ อ่านค่าด้วยคอมพิวเตอร์ และแสดงบนจอภาพ ทำให้สามารถอ่านค่าด้วย "สายตา" พร้อมทั้ง "บันทึกค่าที่อ่านได้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์" ได้  ซึ่งเมื่อนำมาใช้งานเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ได้ ก็มีข้อกำหนด จากกฎหมาย ชั่งตวงวัด ที่ให้ โปรแกรมอ่านผลการชั่ง ที่ใช้เพื่อซื้อ/ขายสินค้า ต้องขึ้นทะเบียน กับ กระทรวงพาณิชย์   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อ่านผลการชั่งน้ำหนักจากเครื่องชั่งโดยตรง จึงมักจะเป็นระบบที่ถูกพัฒนาโดยผู้จำหน่าย เครื่องชั่งนั้นๆ และส่วนใหญ่ จะมาพร้อมกับ เครื่องชั่งน้ำหนักที่ซื้อไป อาทิเช่น เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก แบบ Electronic ซึ่งมีมูลค่าหลายแสนบาท ถึงหลักล้านในปัจจุบัน จะมาพร้อมกับ โปรแกรมอ่านผลการชั่งน้ำหนักจากเครื่องชั่ง  ซึ่งมีความสามารถในการบันทึกสินค้า , ชื่อคู่ค้า, น้ำหนักที่ชั่งได้, ราคา, มูลค่าที่ทำการซื้อขาย ในแต่ละครั้งที่ทำการชั่ง โดยเมื่อมีการชั่งเกิดขึ้น ก็จะมีการพิมพ์ "ตั๋วชั่ง" ออกมาพร้อมกับ สินค้าที่ทำการซื้อ/ขาย เพื่อทำการอ้างอิง

 

ในธุรกิจที่มีขนาดกลาง-ใหญ่ นั้น แต่ละสาขา ในแต่ละวันจะมีการชั่งน้ำหนัก และพิมพ์ตั๋วชั่ง เป็นจำนวนหลายร้อยใบ จนถึงหลักหลายพันใบ ซึ่ง ตั๋วเหล่านี้ จะมีรายงานสรุป ออกมา แยกตามลูกค้า/สินค้า และ นำตัวเลขไปออกใบกำกับภาษี หรือ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ ธุรกิจต่างๆ ก็มักจะทำใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ บนโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป กันมากขึ้น   การนำข้อมูลจากรายงานตั๋วชั่ง มากรอกใหม่บนโปรแกรมบัญชี หาก ข้อมูลมีปริมาณมากๆ โอกาสผิดพลาดจากการทำงาน ก็จะยิ่งสูงขึ้น  ซึ่งก็จะเป็นปัญหาสำหรับสมุห์บัญชี ,ผู้จัดทำบัญชี , ผู้สอบบัญชี ยิ่งต้องทำงานหนักขึ้นในการตรวจสอบความผิดพลาดนั้นๆ

 

ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับธุรกิจที่เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อมีการซื้่อ/ขาย ด้วยเครื่องชั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การบันทึกสต็อกแบบรวดเร็วทันใจ ก็กลายเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากธุรกิจเหล่านั้น นำระบบ ERP มาใช้ และมีความต้องการให้ ERP เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเรื่องต่างๆของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมวงเงินเครดิตของคู่ค้าแต่ละราย, บริหารสต็อกคงเหลือของสินค้าชนิดต่างๆ, วางแผนการจัดซื้อ, ตรวจสอบกระแสเงินสด, ฯลฯ และต้องการให้ ERP นั้นๆ "ให้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วไม่ล้าสมัย"  การนำข้อมูลจากตั๋วชั่ง มาบันทึกเข้าในระบบ ERP อีกครั้ง ด้วยมือกลายเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาในเรื่องความถูกต้อง และ รวดเร็วของข้อมูลไปเสียแล้ว เพราะข้อมูลจากตั๋วชั่งเหล่านี้  มีความสำคัญ ต่อการคำนวณ "วงเงินเครดิต", "ยอดซื้อ/ขาย", "กระแสเงินสด", "สินค้าคงคลัง" ฯลฯ ซึ่งการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ข้อมูลที่กล่าวมา เป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องการทั้งความถูกต้องและรวดเร็ว ในการทำธุรกิจแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปเสียแล้ว  หากบันทึกล่าช้า หรือ ผิดพลาด ก็จะได้ข้อมูลที่ไม่ทันการณ์

 

เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด และความล่าช้า เหล่านี้ ในปัจจุบัน มีโปรแกรมบัญชี/ERP หลายรุ่น เช่น ระบบ PEAR A-Lite, PEAR Smart ERP, PEAR X-ERP ฯลฯ จะมี Option เสริม ในการที่จะนำข้อมูลจากตั๋วชั่ง เข้าไปสู่ระบบบัญชี/ERP โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องมาบันทึกด้วยมือซ้ำอีกครั้ง ซึ่งสามารถนำเข้าได้ทั้งแบบ Real-Time ทันที และ แบบ Batch เมื่อสิ้นวัน   จะช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าของข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็น "วงเงินเครดิต", "ยอดซื้อ/ขาย", "กระแสเงินสด" "สินค้าคงคลัง" ฯลฯ ไปได้อย่างมาก

 

สนใจอ่านบทความที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Share
1 - Pichaya Solution Logo 

© Copyright by Pichaya Solution Co., Ltd.
Tel. 02-286-7862, 092-269-4470 (Sale), 086-328-1081 (Support)
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.