QR-Code dieser Seite

Language Change

เลขประจำตัวซอฟท์แวร์เฮาส์ ลำดับที่ ๐๕๓๙
Software House Registration No. 0539 (By Thai Revenue Department)

ERP ซอฟต์แวร์ขจัดปัญหาในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพให้ SMEs

บริษัท พิชญโซลูชั่น ได้รับเชิญจากรายการ SME Smart Service และ Smart SME TV โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย มาแบ่งปันความรู้ให้กับ SME ในการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร

ที่มา : SME Smart Service

เตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้พร้อมใช้ ERP

มีหลายโรงงาน พออยากจะเริ่มใช้ ERP ก็พบปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้น  ปัญหาที่มักจะเจอบ่อยคือ การเตรียมความพร้อมขององค์กรในด้านบุคลากร ซึ่งพอจำแนก ลักษณะปัญหาโดยคร่าวๆ ได้ดังนี้

  • ความกลัว เป็นปัญหาที่พบมากที่สุด และเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด เช่น กลัวว่า พอนำระบบมาใช้แล้ว ชีวิตคนทำงาน จะไม่เหมือนเดิม หลายคนกลัวว่า พอมีระบบแล้ว จะเกิดความไม่มั่นคงในหน้าที่การงาน  ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  อันที่จริงระบบ ERP จะมาช่วยให้ การทำงานของคนทำงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ข้อผิดพลาดในการทำงานลดลง  และ ลดงานที่ทำกันแบบซ้ำซ้อนลงไป  หลายองค์กรเข้าใจว่า การนำ ERP มาใช้ จะช่วยลดคนทำงานเพียงอย่างเดียว ซึ่ง หากเดิม มีคนทำงาน “มากเกินไป” ก็จะช่วยลดได้ ในส่วนที่ทำงานซ้ำซ้อนกัน แต่ หากเดิมมีคน “น้อยเกินไป” จนเกิดช่องโหว่ในการทำงาน และในขณะวางระบบ ที่ปรึกษาได้ชี้ให้เห็นช่องโหว่เหล่านั้น หากบางช่องโหว่ ไม่สามารถอุดได้ ด้วยเทคโนโลยี และคนส่วนเดิมไม่สามารถอุดได้ อาจต้องเพิ่มคนเสียด้วยซ้ำ (ปัญหานี้ไม่เกี่ยวกับว่าใช้ ERP แล้วต้องเพิ่มคน แต่ควรเพิ่มคนตั้งแต่ก่อนใช้ ERP เสียด้วย) แต่หาก จำนวนคนทำงานเดิม เหมาะสมอยู่แล้ว จะไม่ได้ช่วยลดจำนวนคน แต่ทำให้คนที่มีอยู่เดิม ทำงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมรองรับ ยอดขาย, ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยที่คนในหลายๆ ส่วนยังมีเท่าเดิมได้ เป็นการเพิ่ม มูลค่ากำไรต่อจำนวนพนักงาน ขององค์กรนั่นเอง

  • ความยึดติด เป็นปัญหาที่พบรองลงมา อาทิเช่น ยึดติดอยู่กับขั้นตอนการทำงาน หรือ รูปแบบบางอย่าง โดยไม่สามารถอธิบายได้ว่า ขั้นตอนเหล่านั้น มีประโยชน์อย่างไร  แต่ยังดึงดันที่จะคงรักษาขั้นตอนการทำงานเหล่านั้นเอาไว้ หรือไม่กล้าปรับเปลี่ยนรูปแบบ  บางกรณีก็พบในบริษัทที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ แต่ บุคลากรเคยอยู่องค์กรเดิมมา ก็ยึดติดกับขั้นตอน/รูปแบบบางอย่างมาจากองค์กรเดิม ด้วย ทั้งๆ ที่บางขั้นตอน/รูปแบบการทำงานนั้นเกิดขึ้นมาหลายสิบปี จากสาเหตุ กฎระเบียบการทำธุรกิจ, เทคโนโลยีการผลิต, ปัญหาการทำงาน, เงื่อนไขสภาพแวดล้อม ฯลฯ ที่แตกต่างจากปัจจุบัน ซึ่ง ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนเหล่านั้นอีกแล้ว   และ นอกจากนี้ บ่อยครั้ง หลายขั้นตอนการทำงาน สามารถยกเลิกได้ เมื่อมีระบบ ERP เข้ามาทดแทนแล้ว เนื่องจาก ระบบ ERP จะมาช่วยกำจัดปัญหาหลายปัญหาออกไป

  • การสื่อสาร เป็นอีกปัญหาหนึ่ง ที่พบในหลายองค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดที่เริ่มใหญ่ขึ้น จะพบมากกว่า องค์กรขนาดเล็ก มีการจัดแบ่งโครงสร้างการทำงานเป็นส่วนๆ และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สื่อสารภายในส่วนของตนเองเป็นหลัก จนนำไปสู่แนวความคิดที่ “ไม่ถูกต้อง” ในระดับปฏิบัติการ คือ เป้าหมายของส่วนงานตัวเอง สำคัญกว่า เป้าหมายขององค์กร  ซึ่งในช่วงการนำระบบ ERP มาใช้ เป็นช่วงที่ต้องมีการสื่อสารกันอย่างมาก ในหลายกรณีมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน อันนำไปสู่ การลดงานส่วนเกินบางขั้นตอน และ เพิ่มขั้นตอนบางอย่างที่ควรมีมาก่อนหน้าแต่ไม่เคยมีผู้รับผิดชอบ  ซึ่ง สิ่งเหล่านี้ การสื่อสารระหว่างส่วนงาน มีความสำคัญอย่างยิ่ง

  • การจัดระบบข้อมูล เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ หลายองค์กรที่ไม่เคยใช้โปรแกรมระบบงานสำเร็จรูปเช่น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน มาก่อน อาจนึกไม่ออก หลายคนอาจเคยชินกับระบบ Excel หรือ Word ในการสร้างเอกสาร ซึ่ง มีความอิสระสูงมากในการสร้างจนไม่ต้องจัดระเบียบข้อมูล และ มีความคิดยึดติดว่า ระบบ ERP ต้องมีอิสระสูงจนไม่ต้องจัดระบบเช่นกัน   แต่หากเคยใช้ โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน มาบ้าง จะพบว่า การจัดระบบของข้อมูลต่างๆ ไม่ว่า จะเป็น ลูกค้า , ผู้จำหน่าย, สินค้า, วัตถุดิบ, ผังบัญชี ฯลฯ  แบบเป็นระเบียบ เป็นเรื่องที่จำเป็น โดยทั่วไป แม้องค์กรใดไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ ในกระบวนการวางระบบ ERP ที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำได้  แต่ถ้าองค์กรไหน คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ หรือ ได้ทำอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว จะทำให้ กระบวนการวางระบบ ERP สำเร็จรวดเร็วขึ้น

  • การสนับสนุนจากผู้มีอำนาจในองค์กร ส่วนนี้นับเป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่สำคัญ นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านเงินทุนแล้ว ในกระบวนการวางระบบ บางครั้ง ก็อาจเกิดปัญหา จากข้อข้างต้น โดยเฉพาะ ปัญหาเรื่อง ความกลัว, ความยึดติด หรือ แม้แต่การสื่อสาร  ในหลายกรณี ผู้มีอำนาจในองค์กร จะเป็นผู้ที่ช่วยลดปัญหาเหล่านี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสู่การใช้ระบบ ERP อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งหมดเป็นเพียงปัญหาหลักๆ บางส่วน และ ถือเป็นปัจจัย สำคัญอย่างยิ่ง ต่อการวางระบบ ERP รวมถึง การนำระบบคุณภาพใดๆ มาใช้ ในองค์กร ซึ่งหากผู้เกี่ยวข้องสามารถร่วมมือกัน แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ การวางระบบ ERP หรือ ระบบคุณภาพใดๆ มาใช้ในองค์กรก็จะประสบความสำเร็จตามความตั้งใจ

Share
1 - Pichaya Solution Logo 

© Copyright by Pichaya Solution Co., Ltd.
Tel. 02-286-7862, 092-269-4470 (Sale), 086-328-1081 (Support)
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.