QR-Code dieser Seite

Language Change

เลขประจำตัวซอฟท์แวร์เฮาส์ ลำดับที่ ๐๕๓๙
Software House Registration No. 0539 (By Thai Revenue Department)

ERP ซอฟต์แวร์ขจัดปัญหาในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพให้ SMEs

บริษัท พิชญโซลูชั่น ได้รับเชิญจากรายการ SME Smart Service และ Smart SME TV โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย มาแบ่งปันความรู้ให้กับ SME ในการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร

ที่มา : SME Smart Service

ในปัจจุบัน ระบบ ERP ที่จำหน่ายในตลาดมีหลากหลายยี่ห้อ ทั้งของในและต่างประเทศ ส่วนใหญ่ ดูแล้ว ครอบคลุมระบบงาน คล้ายคลึงกัน   แต่มีหลายกรณี ที่ เมื่อนำ ERP มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้ว กลับยังพบปัญหาอยู่ ในแง่ความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับ   มีหลายยี่ห้อ ที่นำมาใช้แล้ว กลับพบว่า ไม่ได้ตอบโจทย์ภาคอุตสากรรมอย่างแท้จริง  ปัญหาที่พบ อาทิเช่น

  • ตัวเลข Stock ต่างๆ ไม่ว่า จะเป็น วัตถุดิบ , สินค้าสำเร็จรูป, งานระหว่างทำ, วัสดุสิ้นเปลือง ไม่ครบถ้วน
  • ไม่สามารถ สอบกลับ ที่มาของ สินค้าที่ผลิตมาได้ในแต่ละล็อต ว่า มาจาก วัตถุดิบ ล็อตไหน  รวมถึง หากมีต้นทุนวัตถุดิบ เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ไม่สามารถคาดการณ์ ต้นทุนที่แท้จริง ของแต่ละล็อตได้
  • ไม่สามารถ สรุปเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ว่า สินค้าที่ผลิต กำไรมาก กำไรน้อย หรือ ขาดทุน อันเนื่องมาจาก แต่ละสินค้า มีกระบวนการผลิต ที่ไม่เหมือนกัน ทำให้มีต้นทุนของกระบวนการแตกต่างกัน
  • ข้อมูลดำเนินการของแต่ละแผนกที่สำคัญ ในโรงงาน ไม่ว่า จะเป็น แผนการผลิต, ใบสั่งงาน, ผล QC อยู่กันกระจัดกระจาย  หลายครั้ง เมื่อตรวจสอบดู ยังขัดแย้ง กับ ข้อมูลสรุปรวมที่ส่งมาให้ฝ่ายบัญชี หรือ ผู้บริหาร
  • ฯลฯ

ทั้งนี้ ปัญหาหลักหนึ่ง มาจากการเลือก ERP ที่ไม่ได้เหมาะกับภาคอุตสาหกรรมมาใช้งาน เนื่องจาก ERP มากกว่า 80% ที่จำหน่ายในตลาด จะมีเฉพาะโมดูลพื้นฐานอาทิเช่น  ระบบจัดซื้อ, ระบบขาย, ระบบเจ้าหนี้, ระบบลูกหนี้, ระบบบัญชี, ระบบสต็อก (สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป) เป็นต้น  (ซึ่งระบบเหล่านี้ ใช้ได้ดีในธุรกิจซื้อมาขายไป หรือ บริการ) แต่ไม่มีระบบที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต อยู่ในระบบ ERP อาทิ

  • ระบบสต็อก ที่มากกว่าเรื่องการซื้อมาขายไป ซึ่งต้องรองรับ การควบคุมล็อต, รองรับการแปรรูปอันเกิดจากการผลิตขั้นต่างๆ
  • ระบบผลิต ที่สามารถช่วย วางแผนการผลิต วางแผนการจัดซื้อ การจัดกำลังการผลิต สั่งการการผลิต และวัดผลประสิทธิภาพการผลิต
  • ระบบตรวจสอบคุณภาพ ที่ช่วย บันทึกผลการทำ QC ของแต่ละล็อต แต่ละครั้ง ที่มีการผลิต
  • ระบบซ่อมบำรุง  ที่ช่วยจัดตารางการซ่อมบำรุง ช่วยให้เห็นกำลังการผลิตคงเหลือ ที่สามารถวางแผนการผลิตได้
  • ระบบบัญชีต้นทุน  ที่ช่วยให้เห็น ต้นทุนที่แท้จริงที่เปลี่ยนแปลง ของ แต่ละรายการ หลังจากผ่านแต่ละช่วงการผลิต ตั้งแต่งานระหว่างทำ จนไปถึง สินค้าสำเร็จรูป

ข้อมูลประจำวัน ที่มาจากระบบงานเหล่านี้ ล้วนเป็นข้อมูลสำคัญ และถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจการผลิต ไม่แพ้ส่วนงานขาย การเลือกระบบ ERP ที่ “ไม่มี” ระบบงานภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ เข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นจุดเริ่มของการซุกปัญหาไว้ใต้พรม เพราะ หลังจากที่ใช้ ERP แล้ว ผู้บริหารส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า ข้อมูลสำคัญที่เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของเขาได้อยู่บนระบบ ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แล้ว และ ปัญหาหลายอย่างในโรงงาน ก็จะเล็ดลอดสายตา ผู้บริหารออกไป เรื่อยๆ

 

ระบบ PEAR ERP และ PEAR Manufacturing Enterprise System เป็นระบบ ERP ที่ออกแบบมาเพื่อภาคการผลิต นอกจาก โมดูลพื้นฐานที่ ERP ทั่วๆไป มี  ระบบ PEAR ยังมีโมดูลที่เกี่ยวข้องกับ ภาคอุตสาหกรรม อยู่บนระบบเดียวกัน หากท่านกำลังมองหา ERP เพื่อนำมาใช้ในโรงงานของท่าน ระบบ PEAR เป็นคำตอบสำหรับโรงงานของท่าน

 

"เลือกคนต้องเลือกให้ถูกกับงาน  เลือก ERP ใช้ในโรงงานเลือก PEAR"

 

(บทความจาก Website สำนักพิมพ์ ธรรมนิติ)

Share
1 - Pichaya Solution Logo 

© Copyright by Pichaya Solution Co., Ltd.
Tel. 02-286-7862, 092-269-4470 (Sale), 086-328-1081 (Support)
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.